Ei eineståande samling av eldre flyfoto

Fotoarkivet

Samlinga omfattar foto frå heile landet. Dei er ordna etter kva fylke motiva er henta frå, og
det er mogleg å bestille papirkopiar. Sjå prisliste.

Mange av fotoa er no også digitaliserte i lågoppløyseleg form. Bla deg igjennom katalogen til venstre. Fotoseriar merka med blå tekst, har digitaliserte prøvefoto tilgjengeleg.

Bøker av Johan Ottesen