Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Ei eineståande samling av eldre flyfoto

Fotoarkivet

Samlinga omfattar foto frå heile landet. Dei er ordna etter kva fylke motiva er henta frå, og det er mogleg å bestille papirkopiar. Sjå prisliste.

Mange av fotoa er no også digitaliserte i lågoppløyseleg form. Bla deg igjennom katalogen til venstre. Fotoseriar merka med blå tekst, har digitaliserte prøvefoto tilgjengeleg.

Bøker av Johan Ottesen

Bøkene har gratis frakt. Kombiner og få gratis frakt også på foto.

Artiklar og tekstar