Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Skuter på selfangst

Skuter på selfangst - omslag

I etterkrigstida rådde optimismen på nytt i selfangstnæringa. Det vart i åra kring 1950 bygt mange store og moderne selfangstskuter. I toppåret 1952 var heile 81 båtar på selfangst. Seinare skulle det gå jamt nedover på grunn av sviktande ressurstilgang og motstand mot selfangst. I dag er det difor berre nokre få skuter som driv selfangst.

Ishavsskutene vart ikkje berre nytta til selfangst, men også til fiske og ekspedisjonar til fjerne farvatn. I denne boka får vi presentert historia til kvar enkelt skute som kom til etter krigen. Boka inneheld også ei framstilling av utviklinga i selfangstnæringa frå 1945 og utover.

Første gang utgitt i 2007.

ISBN: 978-82-995308-8-0

Pris kr 398,-

Send di bestilling til post@flyfotoarkivet.no.

Omtalar desse båtane

Sjå også desse bøkene: