Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Slagstaden

Slagstaden - omslag

Mange har stilt spørsmålet: Byggjer omdøypinga av Liavågen til Hjørungavåg for kring 100
år sidan på sviktande grunnlag? Eller kan det vere andre stader på Sunnmøre som høver betre
med dei gamle skriftene når ein skal lokalisere kvar jomsvikingslaget stod?

Forslaga har vore mange: Hjørundfjorden, Aspevågen, Vegsundet, Flisvågen, Ørskogvika,
Norangsfjorden, Ørstafjorden, Ulsteinfjorden og Haugsfjorden. I tillegg til å fortelje om
dei mange teoriane, presenterer Johan Ottesen også sin eigen teori: Slaget stod innom Hod
(Hareidlandet) i området ved Eiksund/Leikong.

I boka finn du også presentasjon av sentrale delar av kjeldematerialet. I tillegg er det også teke
med to ulike versjonar av jomsvikingsoga. Desse versjonane har tidlegare ikkje vore omsette
til norsk.

Første gang utgitt i 2010.

ISBN: 978-82-93042-01-03

Pris kr 298,-

Send di bestilling til post@flyfotoarkivet.no.

Sjå også desse bøkene: