Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Frakteskuter

Frakteskuter - omslag

Tidlegare var det sjøen som batt i hop bygder og byar. Då hadde dei små frakteskutene ei viktig oppgåve med å frakte kol, koks, is, sand og ved i nærområdet. Dei større skutene gjekk ofte med fisk, kunstgjødsel, sement og trelast langs kysten.

Denne boka presenterer historia til 48 frakteskuter. Dette er skuter som har høyrt heime på Sunnmøre i kortare eller lengre tid. Dei eldste skutene som blir omtala, kom til landsdelen i slutten av 1800-talet. Dei siste kom i midten av 1960-åra.

Båtane kunne vere svært ulike. Somme var bygde for å tilpassast spesielle transportar, andre var utrangerte fiskebåtar som fekk forlenga livet med fraktoppdrag.

Boka er lovd ferdig frå trykkeriet i siste halvdel av november

Første gang utgitt i 2017.

ISBN: 978-82-93042-06-8

Pris kr 350,-

Send di bestilling til post@flyfotoarkivet.no.

Omtalar desse båtane

Sjå også desse bøkene: