Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Prisliste

Prisar papirfoto

Storleik utan mva med mvaSendekostnader (porto + emballasje)
13 x 18 cm kr 300,- kr 375,- kr 25,-
18 x 24 cm kr 400,- kr 500,- kr 30,-
24 x 30 cm kr 500,- kr 625,- kr 100,-
30 x 40 cm kr 700,- kr 875,- kr 100,-
40 x 50 cm kr 960,- kr 1200,-kr 170,-

Fotoa blir laga frå gamle originale negativ og ikkje frå prøvefotoa som ligg i redusert kvalitet på heimesida.

Fargelegging av svart-kvitt-foto kan gjerast etter nærare avtale, cirkapris kr 2200 + mva.
Ver elles merksam på at fargane kan ha endra seg på gamle fargeopptak.

Filer blir berre levert til bokproduksjon, der det også skal betalast bruksavgift. Pris fil og bruksavgift for 13x18 cm, 300 dpi, kr 600 + mva.

Ved bestilling gje opp kva selskap fotoet er frå. Ver merksam på at nummereringa på prøvefotoa kan vere lik for Telemark Flyselskap og NorFly.

Sendekostnadar

Bøker av Johan Ottesen og utgjevne påFotoarkivet blir sende fraktfritt. Foto som vert sende i lag med desse bøkene, vert også sende gratis.

Ved bestilling av fleire foto og i ulike format vert den totale sendekostnaden den oppgjevne prisen for eitt eksemplar av det største formatet.

Bestilling kan gjerast til post@flyfotoarkivet.no
Gje gjerne opp mobilnummer ved bestilling.

Johan Ottesens fotoarkiv

Ottavikvegen 2, 6065 Ulsteinvik
E-post: post@flyfotoarkivet.no
Mobil: 905 03 959