Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Prisliste

Prisane under gjeld for svart-kvitt-foto.

Storleik utan mva med mva
13 x 18 cm kr 240,- kr 300,-
18 x 24 cm kr 360,- kr 450,-
24 x 30 cm kr 480,- kr 600,-
30 x 40 cm kr 640,- kr 800,-
40 x 50 cm kr 840,- kr 1050,-

I tillegg til dei oppgjevne prisane kjem eventuelle sendekostnader.

Ver merksam på at på fargenegativ kan fargane ha endra seg sidan opptaket var gjort.

Filer blir berre levert til bokproduksjon, der det også skal betalast bruksavgift.

Filene som ligg på nettet, er laga på ei kopimaskin ut frå prøvefoto i skiftande kvalitet. Nye foto blir laga ut frå originalnegativet.