Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Gardsnamn i Ulstein

Gardsnamn i Ulstein - omslag

Kva tyder namna Flø, Roppene, Ulstein, Skeide - og alle dei andre gardsnamna i Ulstein? Somme av desse namna er vanskelege å forstå. Det har difor gjennom åra vore presentert mange ulike løysingar på desse namnegåtene. I dene boka presenterer Johan Ottesen tolkingar som har vore gjorde av andre - før han kjem med sine eigne synspunkt.

Første gang utgitt i 2016.

ISBN: 978-82-93042-05-1

Pris kr 350,-

Send di bestilling til post@flyfotoarkivet.no.

Sjå også desse bøkene: