Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Fiskedampskip

Fiskedampskip - omslag

I denne boka følgjer vi historia til 40 fiskedampskip fram mot våre dagar. Dei fleste av desse vart bygde under første verdskrigen. Då var det eventyrlege prisar på fiskeprodukt, og nye båtar vart bestilte på rekkje og rad.

Straks krigen var over, fall marknaden saman. Det vart bråstopp i bygginga av nye havfiskebåtar. Dampskip som hadde vore kjøpte til jobbetidsprisar få år før, hamna no på tvangsauksjonar og vart selde for ein slikk og ingenting. I desse vanskelege åra først på 1920-talet vart mange av dei norske fiskedampskipa selde til utlandet – særleg til Island.

På slutten av 1920-åra betra tidene seg. Båtane vart ombygde og gjorde større. Etter andre verdskrigen vart dampmaskinene på dei aller fleste dampskipa skifta ut med motor. Men ut på 1960-talet hadde dei fleste gjort si plikt og vart erstatta av meir moderne havfiskefarty.

Første gang utgitt i 2003.

ISBN: 82-995308-4-9

Pris kr 350,-

Send di bestilling til post@flyfotoarkivet.no.

Omtalar desse båtane

Sjå også desse bøkene: