Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Båtar i Hareid

Båtar i Hareid - omslag

Denne boka presenterer fiskebåtar, ishavsskuter og lastebåtar som har vore i Hareid kommune frå slutten av 1800-talet og fram til i dag.

Omtalen byrjar med dei eldste båtane. Dermed får ein også følgje utviklinga i båttypane frå dei første seglskutene, til dekksbåtar og fiskedampskip, og den vidare omlegginga til dieseldrivne havfiskefarty. Dei mange dampbåtane skulle i si tid også plassere Hareid mellom dei fremste fiskerikommunane i landet.

I tillegg til omtalen av dei 480 båtane har boka også ein bolk som fortel om endringane i fiske og fangst det siste hundreåret.

Første gang utgitt i 2009.

ISBN: 9788293042006

Pris kr 350,-

Send di bestilling til post@flyfotoarkivet.no.

Sjå også desse bøkene: