Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Hareid

I denne gruppa med flyfoto frå Hareid er lagt inn tre samlingar med flyfoto. K. Harstad kunstforlag har oversiktsfoto frå 1952 til 1956. Nor-fly sine foto er frå 1954. Widerøe-fotoa er frå 1953 til 1968. Utfyllande opplysningar om fotoa kan ein finne i bøkene «Tida flyg. Bygdebokalbum for Hareid» og «Tida flyg. Historiske flyfoto frå Sunnmøre». På heimesida her finn ein sidetilvisingar til bøkene for fotoa ein finn der.

Sjå også desse bøkene: