Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Ulstein

Fotoa som ligg på denne sida er frå K. Harstad kunstforlag og Nor-Fly. Arkiva frå desse selskapa vart kjøpt av Johan Ottesen tidleg på 1980-talet. Er du interessert i foto frå andre stader i landet, så kan du leite etter dei under avsnittet katalog.

Mange av Ulstein-fotoa er brukte i bøker, som Johan Ottesen har gjeve ut. Flest foto finn du i «Tida flyg. Bygdebokalbum for Ulstein». Oversiktsfoto kan du også finne i «Tida flyg. Historiske flyfoto frå Sunnmøre». Nokre foto er også brukte i den nye boka «Gardsnamn i Ulstein». I desse bøkene kan du såleis finne utfyllande opplysningar om fotoa som du ser på denne sida.

Sjå også desse bøkene: